Συχνές Ερωτήσεις

1Το aerosol DSPA δεσμεύει το οξυγόνο του προστατευόμενου χώρου?
Όχι, κατά την κατάσβεση το aerosol DSPA δεν δεσμεύει ούτε μειώνει το οξυγόνο μέσα στον προστατευόμενο χώρο. Το aerosol DSPA σβήνει τη φωτιά με χημικό τρόπο δρώντας στις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
2Χρειάζονται οι γεννήτριες DSPA αναγόμωση;

Όχι, δεν γίνεται αναγόμωση των γεννητριών ποτέ. Το στερεό κατασβεστικό υλικό δεν φθείρεται, δεν αλλοιώνεται και δεν διαρρέει από την γεννήτρια. Η δε γεννήτρια δεν χρειάζεται έλεγχο πίεσης, γιατί το κατασβεστικό υλικό δεν βρίσκεται υπό πίεση.

Επίσης οι γεννήτριες DSPA μετά την ενεργοποίηση ή μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους, δεν αναγομώνονται και θα πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργιες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα, για την παραλαβή των γεννητριών προς καταστροφή!

3Πόσο διαρκεί η επίδραση του aerosol DSPA?
To aerosol DSPA θα συνεχίσει να παρέχει προστασία από επανάφλεξη στο χώρο για περισσότερο από 30 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας. Ωστόσο ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τυχόν διαρροές του υλικού που μπορεί να υπάρχουν από πόρτες, παράθυρα ή άλλα ανοίγματα. Γενικά ισχύει ότι η προστασία διαρκεί για όσο χρόνο το aerosol είναι εμφανές στο χώρο υπό τη μορφή νέφους.
4Η γεννήτρια DSPA τελεί υπό πίεση?
Η γεννήτρια DSPA δεν τελεί υπό πίεση. Κατά την ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της γεννήτριας μια ελεγχόμενη αντίδραση καύσης κατά την οποία η στερεή γόμωση μετατρέπεται σε αερόλυμα το οποίο αποτελείται κατά 70% από αέρια και 30% από μικροσωματίδια (καλίου).
5Ποια είναι η διάρκεια ζωής της γεννήτριας DSPA?
Μπορεί να υπερβεί τα 15 χρόνια όταν φυλάσσεται σε εύρος θερμοκρασίας από -5°C σε 40°C με σχετική υγρασία μέχρι 80%.
6Το αεροζόλ DSPA είναι ασφαλές για ευαίσθητο εξοπλισμό;
Το αεροζόλ είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε χώρους όπου υπάρχει ακριβός και ευαίσθητος εξοπλισμός, διότι δεν διαβρώνει τα αντικείμενα, δεν προκαλεί θερμικό σοκ, δεν φθείρει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και το υπόλειμμα που αφήνει αφαιρείται εύκολα. Σημειώνεται ότι το aerosol DSPA δεν περιέχει ενώσεις Να και Cl που προκαλούν οξειδώσεις. Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας και τη διάχυση του aerosol ο προστατευόμενος χώρος θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο μέσα σε 12 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA.
7Ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν μετά την ενεργοποίηση ενός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA;
Περίπου 30 – 45 min μετά την κατάσβεση, ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου, το αεροζόλ επικάθεται σε μορφή υπέρλεπτης πούδρας, δημιουργώντας ένα προστατευτικό στρώμα που αφαιρείτε εύκολα. Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας και τη διάχυση του aerosol ο προστατευόμενος χώρος θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο μέσα σε 12 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA. Αναφορικά με τον καθαρισμό του προστατευόμενου χώρου μετά την ενεργοποίηση ενός συστήματος aerosol (εσφαλμένης ή λόγω φωτιάς) σύμφωνα με τις προτεινόμενες από τον κατασκευαστή ενέργειες (Post fire procedure), υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες, που διαθέτουν την τεχνογνωσία και εμπειρία για να αποκαταστήσουν πλήρως μετά από ένα συμβάν πυρκαγιάς, ένα χώρο που περιέχει ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στο διαδίκτυο θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα εταιρειών που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες καθαρισμού και αποκατάστασης χώρων μετά από φωτιά.
8Γιατί η DSPA δεν συνιστά τη χρήση thermocord σε συστήματα ολικής κατάκλυσης;
Οι γεννήτριες DSPA μπορούν να ενεργοποιηθούν εναλλακτικά μέσω του θερμοευαίσθητου καλωδίου (thermocord). Ωστόσο, η Unimarsafe συστήνει τη χρήση thermocord μόνο για τοπική εφαρμογή μέσα σε μικρούς χώρους (π.χ. μέσα σε ηλεκτρικά ερμάρια) με κατάλληλη σήμανση. Για συστήματα ολικού κατακλυσμού η DSPA δεν συστήνει τη χρήση thermocord, καθότι για την ενεργοποίηση απαιτείται σπινθήρας ή φλόγα χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα προειδοποίησης ή προσυναγερμού. Επίσης ο χρόνος ανίχνευσης της φωτιάς είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τη χρήση ανιχνευτών και επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χρόνο καύσης από το σημείο του thermocord που θα έρθει σε επαφή με τη φλόγα μέχρι τη γεννήτρια DSPA.
9Πως προκύπτουν οι προστατευόμενοι όγκοι που αναγράφονται στα χαρακτηριστικά των γεννητριών DSPA;
Ο προστατευόμενος όγκος που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας DSPA προκύπτει από δοκιμές ογκομετρικής κάλυψης βάσει διεθνών προτύπων (UL 2127, CEN/TR 15276). Συνήθως στους αναγραφόμενους όγκους δεν περιλαμβάνονται συντελεστές ασφαλείας. Σε μια μελέτη πυρασφάλειας, ανάλογα με τη γεωμετρία του εκάστοτε χώρου, ο μελετητής καθορίζει την απαιτούμενη ποσότητα αεροζόλ και επιλέγει τις κατάλληλες γεννήτριες, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας που αναφέρονται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA.
10Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια γεννήτριες DSPA?
Ανάλογα με τον όγκο του χώρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες γεννήτριες aerosol DSPA οι οποίες σε περίπτωση φωτιάς θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Με την χρήση του πιστοποιημένου πίνακα κατάσβεσης της DSPA μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο μέχρι και 24 γεννήτριες DSPA.
11Τι πρέπει να κάνει κάποιος σε περίπτωση που εγκλωβιστεί μέσα στο χώρο κατά την ενεργοποίηση των γεννητριών DSPA;
Συνίσταται το προσωπικό να εκκενώνει το χώρο πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών, γι αυτό και στα συστήματα προβλέπεται χωριστός ήχος 1ου και 2ου συναγερμού και η ενεργοποίηση του συστήματος γίνεται ορίζοντας κατάλληλη χρονοκαθυστέρηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο παγιδευτείτε μέσα στο χώρο, μην πανικοβληθήτε, το aerosol DSPA δεν είναι τοξικό. Βρείτε κάποιο καταφύγιο (π.χ. κάτω από τραπέζι, γραφείο κλπ), καλύψτε την μύτη και το στόμα με κάποιο ύφασμα (εφόσον δεν υπάρχουν μάσκες ή άλλος εξοπλισμός) και αναπνέετε. Η φωτιά θα σβήσει άμεσα. Η ορατότητα θα παραμείνει περιορισμένη για περίπου 20-30 λεπτά ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου. Τονίζεται ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή εγκυμονείται από τα προϊόντα της καύσης των υλικών τα οποία απελευθερώνονται στο χώρο κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
parallax background