Κατασβεστικό υλικό aerosol DSPA

Το κατασβεστικό υλικό aerosol DSPA υπό μορφή αερολύματος, αποτελείται από λεπτά και υπέρλεπτα σωματίδια αλάτων αλκαλικών μετάλλων διεσπαρμένα σε αέρια που αποτελούνται κυρίως από άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς. Παράγεται μέσω μίας αντίδρασης οξείδωσης (εξώθερμη αντίδραση) από τη στερεά γόμωση που περιέχεται στο εσωτερικό της γεννήτριας aerosol DSPA, χωρίς να τελεί υπό πίεση.

Το aerosol DSPA είναι μη αγώγιμο μέσο και έχοντας ογκομετρική δράση διαχέεται σε όλο τον όγκο του προστατευόμενου χώρου. Το aerosol DSPA παραμένει σε φυσική αιώρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου και στη συνέχεια εάν δεν γίνει εξαερισμός του χώρου τα σωματίδια του aerosol κατακάθονται υπό τη μορφή υπέρλεπτης σκόνης, σε πολύ μικρή ποσότητα.

Το aerosol DSPA τόσο σε μορφή στερεάς γόμωσης όσο και σε μορφή αερολύματος είναι φιλικό για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Εικόνα11

Τρόπος Δράσης – Μηχανισμός Κατάσβεσης

Για την αποφυγή έναρξης και επέκτασης μιας φωτιάς, αλλά και για την κατάσβεσή της, πρέπει να εμποδιστεί η συνύπαρξη τριών παραγόντων:

 • καύσιμης ύλης,
 • κατάλληλης θερμοκρασίας (ανάλογα με την καύσιμη ύλη) και
 • οξειδωτικού παράγοντα (συνήθως οξυγόνο του αέρα).

Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν το λεγόμενο «τρίγωνο της φωτιάς». Επιπλέον, υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας, οι ελεύθερες ρίζες, που επίσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς.

Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες αποτελούν το λεγόμενο «τετράεδρο της φωτιάς».

Οι ελεύθερες ρίζες (ΟΗ, Η και Ο) είναι βασικά στοιχεία για τη διάδοση της φωτιάς.

Το aerosol DSPA είναι μια διασπορά από στερεά σωματίδια μικρότερων των 5μ τα οποία καταστέλλουν τη φωτιά (κυρίως) με χημική παρέμβαση, δεσμεύοντας τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται κατά την καύση (υδρογόνο, οξυγόνο και υδροξύλια) και διακόπτοντας την αλυσιδωτή αντίδραση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της φωτιάς, χωρίς να ελαττώνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου στο χώρο. 

Όταν το aerosol διαχέεται στην φλεγόμενη περιοχή μιας φωτιάς, αντιδρά αμέσως με τις ρίζες της φωτιάς με αποτέλεσμα την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα μικρά σωματίδια του aerosol (<5μ) παρέχουν συνολικά μεγάλη επιφάνεια για τη δέσμευση των ελευθέρων ριζών, γεγονός που τα καθιστά πολύ αποτελεσματικά κατασβεστικά μέσα.

Όταν ενεργοποιείται το αεροζόλ, παράγεται ένα κατασβεστικό μίγμα που αποτελείται από στερεά και αέρια προϊόντα καύσης, όπως σχηματικά φαίνεται από την παρακάτω χημική αντίδραση στην οποία αναγράφονται μόνο τα προϊόντα που παράγονται χωρίς τις σχετικές ποσότητες:

Η στερεά φάση αποτελείται από σωματίδια υψηλής διασποράς όπως  όξινο ανθρακικό αμμώνιο (διττανθρακικη αμμωνία) και  ανθρακικό κάλιο

 Η αέρια φάση μπορεί να περιέχει διοξείδιο του άνθρακα CO2, άζωτο N2 και αμελητέες ποσότητες υδρατμών H2O.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης το aerosol DSPA δεν δεσμεύει το οξυγόνο και έτσι η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόμενο χώρο πρακτικά δεν αλλάζει.

Η συγκέντρωση του aerosol στον προστατευόμενο χώρο μετά την κατάσβεση προστατεύει επιπλέον το χώρο από πιθανή επανάφλεξη της φωτιάς χωρίς να προκαλείται καμία ζημιά στον προστατευόμενο εξοπλισμό.

Σχηματικά, τρόπος δράσης του aerosol αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Πλεονεκτήματα Κατασβεστικού Υλικού

Φιλικό προς το περιβάλλον

• Ozone Depletion Potential ODP = 0

• Global Warming Potential GWP=0

• Atmospheric Life Time ALT = αμελητέος χρόνος

Ασφαλές για τον εξοπλισμό

• Εφαρμογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση

• Δεν είναι αγώγιμο μέχρι 40 kV

Φιλικό προς τον άνθρωπο

• Μηδενική τοξικότητα

• Δεν δεσμεύει το οξυγόνο

Αξιόπιστο για τον εξοπλισμό

• Δεν διαβρώνει τα προστατευόμενα αντικείμενα

• Δεν δημιουργεί αύξηση της πίεσης στο χώρο

Υψηλή απόδοση

• Διάρκεια ζωής 15 χρόνια

• Μηδαμινό κόστος συντήρησης

• Χαμηλό κόστος συστήματος

flame_icon

Καινοτομία κατάσβεσης

• Κατάσβεση με χημικό τρόπο χωρις να δεσμεύει το οξυγόνο

• Απουσία θερμικού σοκ στον προστατευόμενο εξοπλισμό

• Αυξημένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη

Εφαρμογές

Τυπικοί χώροι όπου μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA είναι:

Μετασχηματιστές και ηλεκτρικά πεδία Χ.Τ & Μ.Τ

elconv

Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια

lev

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)

ilek

Βιομηχανικοί χώροι και αποθήκες

Industry280x200

Server & Computer Rooms

DSPA_11-6_in_server_room_1280x200

Βιβλιοθήκες, αίθουσες αρχείων και μουσεία

Archive280x200

Σε οχήματα και γενικότερα μεταφορικά μέσα

Battery_of_white_city_bus280x200

Στην ναυτιλία

Off_shore_platform280x200

Σύγκριση κατασβεστικών υλικών

Halon 1301 Other gas systems CO2 DSPA
Ozone Depletion Potential (O.D.P.) High Low Zero Zero
Global Warming Potential (G.W.P.) Moderate Low Zero Zero
Atmospheric Life-time (A.L.T.) High Very High / Medium Very High Low
Toxicity Low Low High None
Corrosion Moderate Moderate/ Low Moderate / Low None
Volumetric efficiency Good Low Low Good
Extinguishing density (gr/m3) 200 – 350 gr/m3 350 – 950 gr/m3 700 – 1500 gr/m3 From 30- 100gr/m3

Γεννήτριες Aerosol DSPA

Το aerosol DSPA περιέχεται σε στερεά μορφή σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο κύλινδρο, που ονομάζεται γεννήτρια aerosol DSPA.

Οι γεννήτριες aerosol DSPA είναι εγκεκριμένες για χρήση σε συστήματα ολικής κατάκλυσης για την πυρόσβεση κλειστών χώρων με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων. Είναι πιστοποιημένες και κατάλληλες για κατάσβεση φωτιάς τύπου Α, Β και C, δηλαδή από στερεά, υγρά και αέρια και υπό ηλεκτρική τάση έως 40kV. Επίσης είναι πιστοποιημένες για χρήση και σε επικίνδυνες περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει εκρηκτική ατμόσφαιρα και χαρακτηρίζονται από άποψη επικινδυνότητας ως Ζώνη 2 (ΙΙ), παρουσία αεριών κατηγορίας ΙΙC, κλάση θερμοκρασίας Τ5 (II 3 G Ex nA IIC T5 Gc), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/9/EC.

Οι γεννήτριες aerosol dspa, είναι διαθέσιμες σε μια πολύ μεγάλη σειρά συσκευών, που μπορούν να καλύψουν από πολύ μικρούς έως και πολύ μεγάλους χώρους.

Γεννήτριες aerosol DSPA
Μικρής ογκομετρικής κάλυψης Μεσαίας ογκομετρικής κάλυψης Μεγάλης ογκομετρικής κάλυψης

DSPA 11/1

DSPA 11/2

DSPA 11/3

DSPA12/5

DSPA12/1

DSPA12/2

DSPA12/3

DSPA12/4

DSPA 11/7

DSPA 11/4

DSPA 11/5

DSPA 11/6

DSPA 2/4/1

DSPA 8/1

DSPA 8/2

Οι γεννήτριες μικρής ογκομετρικής κάλυψης, είναι πολύ μικρών διαστάσεων, κατάλληλες για τοποθέτηση μέσα σε ηλεκτρικούς πίνακες, ψευδοροφές, ψευδοπατώματα και γενικότερα μέσα σε πολύ μικρούς κλειστούς χώρους.

Αντίστοιχα οι γεννήτριες μεσαίας και μεγάλης ογκομετρικής κάλυψης, είναι ιδανικές για την κάλυψη μεσαίων και μεγάλων χώρων όπως χώροι αρχείων, αποθηκών, μετασχηματιστών, ηλεκτρικών πεδίων Χ.Τ και Μ.Τ και άλλων μεγάλων βιομηχανικών χώρων.

Η χημική σύσταση του κατασβεστικού υλικού aerosol DSPA που περιέχεται σε όλα τα μοντέλα γεννητριών DSPA, είναι ακριβώς ίδια, διαφέρει μονάχα η ποσότητα της στερεάς γόμωσης και ο τρόπος διάχυσης του παραγόμενου aerosol μέσα στον προστατευόμενο χώρο που ανάλογα με τη γεννήτρια μπορεί να γίνεται περιμετρικά ή αξονικά.

Οι γεννήτριες aerosol DSPA παρουσιάζουν ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά συστήματα κατάσβεσης και γι’ αυτό αποτελούν τη νεότερη εξέλιξη στα συστήματα ολικού κατακλυσμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οικονομία Αξιόπιστη λειτουργία Χωρίς Φιάλες και υδραυλικές σωληνώσεις Ευκολία εγκατάστασης
 • Χαμηλό κόστος προμήθειας γεννητριών DSPA
 • Μικρό κόστος εγκατάστασης
 • Σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης
 • Χωρίς πολύπλοκα συστήματα ενεργοποίησης
 • Εξασφάλιση ενεργοποίησης και με εφεδρικούς τρόπους
 • Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ακόμη και σε χώρφους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Απουσία φιαλών υπό πίεση
 • Χωρίς υδραυλικές σωληνώσεις
 • Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος αποθήκευσης των φιαλών
 • Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης, χωρίς υδραυλικές σωληνώσεις
 • Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τυπικοί χώροι όπου μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA είναι:

 • Μετασχηματιστές και ηλεκτρικά πεδία Χ.Τ & Μ.Τ
 • Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια.
 • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)
 • Server & Computer Rooms
 • Βιβλιοθήκες, αίθουσες αρχείων και μουσεία,
 • Βιομηχανικοί χώροι και αποθήκες
 • Σε οχήματα και γενικότερα μεταφορικά μέσα
 • Στην ναυτιλία
 • Χώροι με εύφλεκτα υγρά και αέρια.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό του συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα.

FAQ

1Το aerosol DSPA δεσμεύει το οξυγόνο του προστατευόμενου χώρου?
Όχι, κατά την κατάσβεση το aerosol DSPA δεν δεσμεύει ούτε μειώνει το οξυγόνο μέσα στον προστατευόμενο χώρο. Το aerosol DSPA σβήνει τη φωτιά με χημικό τρόπο δρώντας στις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
2Χρειάζονται οι γεννήτριες DSPA αναγόμωση;
Όχι, δεν γίνεται αναγόμωση των γεννητριών ποτέ. Το στερεό κατασβεστικό υλικό δεν φθείρεται, δεν αλλοιώνεται και δεν διαρρέει από την γεννήτρια. Η δε γεννήτρια δεν χρειάζεται έλεγχο πίεσης, γιατί το κατασβεστικό υλικό δεν βρίσκεται υπό πίεση.

Επίσης οι γεννήτριες DSPA μετά την ενεργοποίηση ή μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους, δεν αναγομώνονται και θα πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργιες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα, για την παραλαβή των γεννητριών προς καταστροφή!
3Πόσο διαρκεί η επίδραση του aerosol DSPA?
To aerosol DSPA θα συνεχίσει να παρέχει προστασία από επανάφλεξη στο χώρο για περισσότερο από 30 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας. Ωστόσο ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τυχόν διαρροές του υλικού που μπορεί να υπάρχουν από πόρτες, παράθυρα ή άλλα ανοίγματα.
4Η γεννήτρια DSPA τελεί υπό πίεση?
Η γεννήτρια DSPA δεν τελεί υπό πίεση. Κατά την ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της γεννήτριας μια ελεγχόμενη αντίδραση καύσης κατά την οποία η στερεή γόμωση μετατρέπεται σε αερόλυμα το οποίο αποτελείται κατά 70% από αέρια και 30% από μικροσωματίδια (καλίου).
5Ποια είναι η διάρκεια ζωής της γεννήτριας DSPA?
Μπορεί να υπερβεί τα 15 χρόνια όταν φυλάσσεται σε εύρος θερμοκρασίας από -5°C σε 40°C με σχετική υγρασία μέχρι 80%.
6Το αεροζόλ DSPA είναι ασφαλές για ευαίσθητο εξοπλισμό;
Το αεροζόλ είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε χώρους όπου υπάρχει ακριβός και ευαίσθητος εξοπλισμός, διότι δεν διαβρώνει τα αντικείμενα, δεν προκαλεί θερμικό σοκ, δεν φθείρει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και το υπόλειμμα που αφήνει αφαιρείται εύκολα. Σημειώνεται ότι το aerosol DSPA δεν περιέχει ενώσεις Να και Cl που προκαλούν οξειδώσεις.

Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας και τη διάχυση του aerosol ο προστατευόμενος χώρος θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο μέσα σε 12 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA.
7Ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν μετά την ενεργοποίηση ενός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA;
Περίπου 30 – 45 min μετά την κατάσβεση, ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου, το αεροζόλ επικάθεται σε μορφή υπέρλεπτης πούδρας, δημιουργώντας ένα προστατευτικό στρώμα που αφαιρείτε εύκολα.

Μετά την ενεργοποίηση της γεννήτριας και τη διάχυση του aerosol ο προστατευόμενος χώρος θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και το λιγότερο μέσα σε 12 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA.

Αναφορικά με τον καθαρισμό του προστατευόμενου χώρου μετά την ενεργοποίηση ενός συστήματος aerosol (εσφαλμένης ή λόγω φωτιάς) σύμφωνα με τις προτεινόμενες από τον κατασκευαστή ενέργειες (Post fire procedure), υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες, που διαθέτουν την τεχνογνωσία και εμπειρία για να αποκαταστήσουν πλήρως μετά από ένα συμβάν πυρκαγιάς, ένα χώρο που περιέχει ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Στο διαδίκτυο θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα εταιρειών που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες καθαρισμού και αποκατάστασης χώρων μετά από φωτιά.
8Γιατί η DSPA δεν συνιστά τη χρήση thermocord σε συστήματα ολικής κατάκλυσης;
Οι γεννήτριες DSPA μπορούν να ενεργοποιηθούν εναλλακτικά μέσω του θερμοευαίσθητου καλωδίου (thermocord). Ωστόσο, η Unimarsafe συστήνει τη χρήση thermocord μόνο για τοπική εφαρμογή μέσα σε μικρούς χώρους (π.χ. μέσα σε ηλεκτρικά ερμάρια) με κατάλληλη σήμανση. Για συστήματα ολικού κατακλυσμού η DSPA δεν συστήνει τη χρήση thermocord, καθότι για την ενεργοποίηση απαιτείται σπινθήρας ή φλόγα χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα προειδοποίησης ή προσυναγερμού. Επίσης ο χρόνος ανίχνευσης της φωτιάς είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τη χρήση ανιχνευτών και επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χρόνο καύσης από το σημείο του thermocord που θα έρθει σε επαφή με τη φλόγα μέχρι τη γεννήτρια DSPA.
9Πως προκύπτουν οι προστατευόμενοι όγκοι που αναγράφονται στα χαρακτηριστικά των γεννητριών DSPA;
Ο προστατευόμενος όγκος που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας DSPA προκύπτει από δοκιμές ογκομετρικής κάλυψης βάσει διεθνών προτύπων (UL 2127, EN 15276). Συνήθως στους αναγραφόμενους όγκους δεν περιλαμβάνονται συντελεστές ασφαλείας. Σε μια μελέτη πυρασφάλειας, ανάλογα με τη γεωμετρία του εκάστοτε χώρου, ο μελετητής καθορίζει την απαιτούμενη ποσότητα αεροζόλ και επιλέγει τις κατάλληλες γεννήτριες, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας που αναφέρονται στο τεχνικό εγχειρίδιο της DSPA.
10Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια γεννήτριες DSPA?
Ανάλογα με τον όγκο του χώρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες γεννήτριες aerosol DSPA οι οποίες σε περίπτωση φωτιάς θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Με την χρήση του πιστοποιημένου πίνακα κατάσβεσης της DSPA μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο μέχρι και 24 γεννήτριες DSPA.
11Τι πρέπει να κάνει κάποιος σε περίπτωση που εγκλωβιστεί μέσα στο χώρο κατά την ενεργοποίηση των γεννητριών DSPA;
Συνίσταται το προσωπικό να εκκενώνει το χώρο πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών, γι’ αυτό και στα συστήματα προβλέπεται χωριστός ήχος 1ου και 2ου συναγερμού και η ενεργοποίηση του συστήματος γίνεται ορίζοντας κατάλληλη χρονοκαθυστέρηση.

Αν για οποιοδήποτε λόγο παγιδευτείτε μέσα στο χώρο, μην πανικοβληθείτε, το aerosol DSPA δεν είναι τοξικό. Βρείτε κάποιο καταφύγιο (π.χ. κάτω από τραπέζι, γραφείο κλπ), καλύψτε την μύτη και το στόμα με κάποιο ύφασμα (εφόσον δεν υπάρχουν μάσκες ή άλλος εξοπλισμός) και αναπνέετε.

Η φωτιά θα σβήσει άμεσα. Η ορατότητα θα παραμείνει περιορισμένη για περίπου 20-30 λεπτά ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου.

Τονίζεται ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή εγκυμονείτε από τα προϊόντα της καύσης των υλικών τα οποία απελευθερώνονται στο χώρο κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό του συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα.

parallax background