Κατασβεστικό υλικό aerosol DSPA

Το κατασβεστικό υλικό aerosol DSPA υπό μορφή αερολύματος, αποτελείται από λεπτά και υπέρλεπτα σωματίδια αλάτων αλκαλικών μετάλλων διεσπαρμένα σε αέρια που αποτελούνται κυρίως από άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς. Παράγεται μέσω μίας αντίδρασης οξείδωσης (εξώθερμη αντίδραση) από τη στερεά γόμωση που περιέχεται στο εσωτερικό της γεννήτριας aerosol DSPA, χωρίς να τελεί υπό πίεση.

Το aerosol DSPA είναι μη αγώγιμο μέσο, και έχοντας ογκομετρική δράση διαχέεται σε όλο τον όγκο του προστατευόμενου χώρου. Το aerosol DSPA παραμένει σε φυσική αιώρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου και στη συνέχεια εάν δεν γίνει εξαερισμός του χώρου τα σωματίδια του aerosol κατακάθονται υπό τη μορφή υπέρλεπτης σκόνης, σε πολύ μικρή ποσότητα.

Το aerosol DSPA τόσο σε μορφή στερεάς γόμωσης όσο και σε μορφή αερολύματος είναι φιλικό για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Τρόπος Δράσης – Μηχανισμός Κατάσβεσης

H φωτιά είναι μία αντίδραση καύσης, κατά την διάρκεια της οποίας, λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες αντιδράσεις ανάμεσα στο οξυγόνο, στα αέρια της καιγόμενης ύλης, στη θερμότητα που υπάρχει στη φλόγα της φωτιάς και τέλος στις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς παραγόμενες ενώσεις (κυρίως O∙, H∙ και ΟΗ∙) που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της φωτιάς και ουσιαστικά είναι ενώσεις οξυγόνου που περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια, στα οποία και οφείλεται η εξαιρετικά μεγάλη δραστικότητά τους. Οι αντιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται με εξελισσόμενο τρόπο ως αλυσιδωτή αντίδραση γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η κατασβεστική δράση του aerosol στηρίζεται ακριβώς στη διακοπή της αλυσιδωτής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς καθότι οι περιεχόμενες σε αυτό ενώσεις καλίου έχοντας πολύ μικρή ενέργεια ιονισμού, δεσμεύουν τις παραγόμενες ασταθείς ελεύθερες ρίζες προς σχηματισμό της σταθερής ένωσης KOH, με αποτέλεσμα να καταστέλλεται η αλυσωτή αντίδραση οξείδωσης και άρα η ανάπτυξη και η εξάπλωση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης το aerosol DSPA δεν δεσμεύει το οξυγόνο και έτσι η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόμενο χώρο πρακτικά δεν αλλάζει.

Η συγκέντρωση του aerosol στον προστατευόμενο χώρο μετά την κατάσβεση προστατεύει επιπλέον το χώρο από πιθανή επανάφλεξη της φωτιάς χωρίς να προκαλείται καμία ζημιά στον προστατευόμενο εξοπλισμό.

Σχηματικά, τρόπος δράσης του aerosol αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Πλεονεκτήματα Κατασβεστικού Υλικού

Φιλικό προς το περιβάλλον

• Ozone Depletion Potential ODP = 0

• Global Warming Potential GWP=0

• Atmospheric Life Time ALT = αμελητέος χρόνος

Ασφαλές για τον εξοπλισμό

• Εφαρμογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση

• Δεν είναι αγώγιμο μέχρι 40 kV

Φιλικό προς τον άνθρωπο

• Μηδενική τοξικότητα

• Δεν δεσμεύει το οξυγόνο

Αξιόπιστο για τον εξοπλισμό

• Δεν διαβρώνει τα προστατευόμενα αντικείμενα

• Δεν δημιουργεί αύξηση της πίεσης στο χώρο

Υψηλή απόδοση

• Διάρκεια ζωής 15 χρόνια

• Μηδαμινό κόστος συντήρησης

• Χαμηλό κόστος συστήματος

Καινοτομία κατάσβεσης

• Κατάσβεση με χημικό τρόπο χωρις να δεσμεύει το οξυγόνο

• Απουσία θερμικού σοκ στον προστατευόμενο εξοπλισμό

• Αυξημένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη

Σύγκριση κατασβεστικών υλικών

Halon 1301Other gas systemsCO2DSPA
Ozone Depletion Potential (O.D.P.)HighLowZeroZero
Global Warming Potential (G.W.P.)ModerateLowZeroZero
Atmospheric Life-time (A.L.T.)HighVery High / MediumVery HighLow
ToxicityLowLowHighNone
CorrosionModerateModerate/ LowModerate / LowNone
Volumetric efficiencyGoodLowLowGood
Extinguishing density (gr/m3)200 – 350 gr/m3350 – 950 gr/m3700 – 1500 gr/m3From 30- 100gr/m3

Γεννήτριες Aerosol DSPA

Το aerosol DSPA περιέχεται σε στερεά μορφή σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο κύλινδρο, που ονομάζεται γεννήτρια aerosol DSPA.

Οι γεννήτριες aerosol DSPA είναι εγκεκριμένες για χρήση σε συστήματα ολικής κατάκλυσης για την πυρόσβεση κλειστών χώρων με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων. Είναι πιστοποιημένες και κατάλληλες για κατάσβεση φωτιάς τύπου Α, Β και C, δηλαδή από στερεά, υγρά και αέρια και υπό ηλεκτρική τάση έως 40kV. Επίσης είναι πιστοποιημένες για χρήση και σε επικίνδυνες περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει εκρηκτική ατμόσφαιρα και χαρακτηρίζονται από άποψη επικινδυνότητας ως Ζώνη 2 (ΙΙ), παρουσία αεριών κατηγορίας ΙΙC, κλάση θερμοκρασίας Τ5 (II 3 G Ex nA IIC T5 Gc), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/9/EC.

Οι γεννήτριες aerosol dspa, είναι διαθέσιμες σε μια πολύ μεγάλη σειρά συσκευών, που μπορούν να καλύψουν από πολύ μικρούς έως και πολύ μεγάλους χώρους.

Γεννήτριες aerosol DSPA

Μικρής ογκομετρικής κάλυψηςΜεσαίας ογκομετρικής κάλυψηςΜεγάλης ογκομετρικής κάλυψης
DSPA 0.3DSPA 11/4DSPA 8/1
DSPA 11/1, DSPA 11/2, DSPA 11/3DSPA 11/5DSPA 8/2
DSPA12/1, DSPA12/2, DSPA12/3, DSPA12/4DSPA 11/6

Οι γεννήτριες μικρής ογκομετρικής κάλυψης, είναι πολύ μικρών διαστάσεων, κατάλληλες για τοποθέτηση μέσα σε ηλεκτρικούς πίνακες, ψευδοροφές, ψευδοπατώματα και γενικότερα μέσα σε πολύ μικρούς κλειστούς χώρους.

Αντίστοιχα οι γεννήτριες μεσαίας και μεγάλης ογκομετρικής κάλυψης, είναι ιδανικές για την κάλυψη μεσαίων και μεγάλων χώρων όπως χώροι αρχείων, αποθηκών, μετασχηματιστών, ηλεκτρικών πεδίων Χ.Τ και Μ.Τ και άλλων μεγάλων βιομηχανικών χώρων.

Η χημική σύσταση του κατασβεστικού υλικού aerosol DSPA που περιέχεται σε όλα τα μοντέλα γεννητριών DSPA, είναι ακριβώς ίδια, διαφέρει μονάχα η ποσότητα της στερεάς γόμωσης και ο τρόπος διάχυσης του παραγόμενου aerosol μέσα στον προστατευόμενο χώρο που ανάλογα με τη γεννήτρια μπορεί να γίνεται περιμετρικά ή αξονικά.

Οι γεννήτριες aerosol DSPA παρουσιάζουν ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά συστήματα κατάσβεσης και γι’ αυτό αποτελούν τη νεότερη εξέλιξη στα συστήματα ολικού κατακλυσμού.


Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό του συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα.