Πελατολόγιο Unimarsafe

Το πελατολόγιο μας, στον τομέα των συστημάτων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, περιλαμβάνει σημαντικά έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η Εταιρία μας έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της όχι μόνο λόγω της αξιοπιστίας και της ποιότητας των προϊόντων που εμπορεύεται, αλλά και λόγω του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, το οποίο είναι πάντα διαθέσιμο και παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.

Ενδεικτικά το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει:

Εκτελεσμένα έργα με συστήματα aerosol Unimarsafe

Εκτελεσμένα έργα με Πυροφραγμούς FLAMRO