Αυτόνομα Συστήματα Κατάσβεσης – Stand Alone

Στους χώρους ηλεκτρικών πεδίων X.T. και M.T., η εστία φωτιάς συνήθως εντοπίζεται στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα και οφείλεται σε υπερθέρμανση καλωδίων λόγω υπερφόρτισης ή εσφαλμένου σχεδιασμού, σε φθορά υλικών λόγω πολυκαιρίας ή σε βραχυκύκλωμα κλπ.

Σε περίπτωση πρόκλησης φωτιάς στο εσωτερικό του πίνακα, ο χρόνος απόκρισης του συστήματος πυρανίχνευσης του κυρίως χώρου, είναι αρκετά μεγάλος με αποτέλεσμα η ενεργοποίηση της κατάσβεσης να γίνεται με καθυστέρηση. Το γεγονός αυτό δίνει σημαντικό χρόνο στην εστία φωτιάς να αναπτυχθεί με συνέπεια την πρόκληση ζημιών όχι μόνο μέσα στον πίνακα αλλά και στον κυρίως χώρο, σε περίπτωση που η φωτιά προλάβει να επεκταθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι επακόλουθες συνέπειες μιας πυρκαγιάς σχετίζονται όχι μόνο με το κόστος για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού αλλά και με τις ζημιές από το σταμάτημα της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μέχρι την αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Unimarsafe, προτείνει τη χρήση των ειδικών γεννητριών aerosol DSPA 0.3, DSPA 11/1, DSPA 11/2, DSPA 11/3, DSPA 12/1, DSPA 12/2, DSPA 12/3 και DSPA 12/4, οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό ερμάριο και σε περίπτωση φωτιάς ενεργοποιούνται άμεσα, προλαμβάνοντας τις ζημιές εντός ή και εκτός πίνακα.

Η ενεργοποίηση της γεννήτριας aerosol DSPA γίνεται μέσω ειδικού θερμοευαίσθητου καλωδίου (Thermocord) που είναι ενσωματωμένο είτε βιδώνεται σε ειδικό σπείρωμα στη βάση της γεννήτριας. Ενεργοποιείται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 175oC, προκαλώντας την έναρξη της λειτουργίας της γεννήτριας aerosol με την οποία είναι συνδεδεμένο. Ειδικότερα για την προστασία ηλεκτρικών ερμαρίων, racks κλπ, η Unimarsafe προτείνει τις ακόλουθες λύσεις: Προληπτικά συστήνεται εξωτερικός έλεγχος της καλής κατάστασης και της συνέχειας του Thermocord, ενώ η διάρκεια ζωής του κατασβεστικού υλικού των γεννητρών DSPA ξεπερνά τα 15 χρόνια. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρηση του εν λόγω συστήματος είναι αμελητέο.

Κατά την τοποθέτηση, τον χειρισμό, την συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με το Thermocord θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του προϊόντος.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Properties

  • Exceptional effective non-toxic fire extinguishing agent
  • Uniquely easy to install and Maintain
  • Tested as per CEN/TR 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 and BRL K23001
  • Approved by EPA for SNAP listing
  • Ecologically safe and environmentally friendly (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
  • Very cost efficient
Ordinary_combustibles Flammable_liquid_and_gas Electrical Fires_involving_solid_materials Fires_involving_liquids Fires_involving_gases kiwa_mark CE_marking
Model11-111-211-3
Dimensions122x22 mm
4,8” x 0,87”
124x34 mm
4,9” x 1,3”
133x54 mm
5,2” x 2,1”
Total weight0,55 kg
1,2 lbs
0,8 kg
1,7 lbs
1,3 kg
2,9 lbs
Volume coverage0.9 - 2.5 m³
31 – 88 ft³
1.3 - 3.9 m³
46 – 138 ft³
2.4 - 6.9 m³
84 – 244 ft³
Discharge time8 sec12 sec20 sec
Activation, currentBuilt-in starter, 1.3A
Operation conditions-40°C to 75°C/  -40°F to 167°F
Up to 95% RH at 54°C
ColourStandard RAL 3000, other colours upon request

Properties

  • Exceptional effective non-toxic fire extinguishing agent
  • Uniquely easy to install and Maintain
  • Ecologically safe and environmentally friendly (O.D.P.=0, G.W.P.=0)
  • Very cost efficient
Model12-112-212-312-4
Dimensions75x20 mm
2,95” x 0,79”
75x28 mm
2,95” x 1,1”
105x20 mm
4,13” x 0,79”

105x28 mm
4,13” x 1,10”

Total weight0,1 kg
0,22 lbs
0,15 kg
0,33 lbs
0,5 kg
1,10 lbs

0,65 kg
1,43 lbs 

Volume coverage0.3 m³
10,6 ft³
0,6 m³
21,2 ft³
1,1 m³
39 ft³

2,2 m³
78 ft³

Discharge time5 sec8 sec6 sec10 sec
Activation, currentBuilt-in starter, 1.3A
Operation conditions-40°C to 75°C/  -40°F to 167°F
Up to 95% RH at 54°C
ColourStandard RAL 3000, other colours upon request