Αυτόνομα Συστήματα Κατάσβεσης – Stand Alone

Στους χώρους ηλεκτρικών πεδίων X.T. και M.T., η εστία φωτιάς συνήθως εντοπίζεται στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα και οφείλεται σε υπερθέρμανση καλωδίων λόγω υπερφόρτισης ή εσφαλμένου σχεδιασμού, σε φθορά υλικών λόγω πολυκαιρίας ή σε βραχυκύκλωμα κλπ.

Σε περίπτωση πρόκλησης φωτιάς στο εσωτερικό του πίνακα, ο χρόνος απόκρισης του συστήματος πυρανίχνευσης του κυρίως χώρου, είναι αρκετά μεγάλος με αποτέλεσμα η ενεργοποίηση της κατάσβεσης να γίνεται με σχετική καθυστέρηση. Το γεγονός αυτό δίνει σημαντικό χρόνο στην εστία φωτιάς να αναπτυχθεί με συνέπεια την πρόκληση ζημιών όχι μόνο μέσα στον πίνακα αλλά και στον κυρίως χώρο, σε περίπτωση που η φωτιά προλάβει να επεκταθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι επακόλουθες συνέπειες μιας πυρκαγιάς σχετίζονται όχι μόνο με το κόστος για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού αλλά και με τις ζημιές από το σταμάτημα της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μέχρι την αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των εργασιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Unimarsafe, προτείνει τη χρήση των ειδικών γεννητριών aerosol DSPA 11/1, DSPA 11/2, DSPA 11/3, DSPA 12/5, DSPA 12/1, DSPA 12/2, DSPA 12/3 και DSPA 12/4, οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό ερμάριο και σε περίπτωση φωτιάς ενεργοποιούνται άμεσα, προλαμβάνοντας τις ζημιές εντός ή και εκτός του πίνακα.

Η ενεργοποίηση της γεννήτριας aerosol DSPA γίνεται μέσω ειδικού θερμοευαίσθητου καλωδίου (Thermocord), παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 175oC, προκαλώντας την έναρξη της λειτουργίας της γεννήτριας aerosol με την οποία είναι συνδεδεμένο. 

Το κόστος εγκατάστασης και συντήρηση του εν λόγω συστήματος είναι αμελητέο.  Συστήνεται προληπτικά τακτικός εξωτερικός έλεγχος της κατάστασης του Thermocord.

Κατά την τοποθέτηση, τον χειρισμό, την συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με το Thermocord θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του προϊόντος.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

DSPA 12

Ordinary_combustibles Flammable_liquid_and_gas Electrical Fires_involving_solid_materials Fires_involving_liquids Fires_involving_gases kiwa_mark CE_marking
Model 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5
Dimensions Ø100 x 20,3 mm Ø3.94" x 0.8" Ø100 x 34 mm Ø3.94" x 1.34" Ø130 x 21 mm Ø5.12" x 0.83" Ø 130 x 29 mm Ø 5.12" x 1.14" Ø 80 x 16 mm Ø 3.15" x 0.63"
Part number 100020 (e) 100025 (t) 100021 (e) 100026 (t) 100022 (e) 100027 (t) 100023 (e) 100028 (t) 100024 (t)
Total weight 0,1 kg 0.22 lbs 0,15 kg 0.33 lbs 0,5 kg 1.1 lbs 0,65 kg 1.43 lbs 0,07 kg 0.15 lbs
Compound weight 0,015 kg 0,03 kg 0,055 kg 0,11 kg 0,005 kg
Volume coverage 0,15 m3 5.3 ft3 0,29 m3 10.24 ft3 0,54 m3 19 ft3 1,07 m3 37.79 ft3 0,05 m3 1.77 ft3
Discharge time 9-11 sec 13-15 sec 9-11 sec 11-14 sec 5-7 sec
Activation, current Built-in starter, 1.3A (e) or built-in thermocord (t)
Operation conditions -40°C to 75°C/ -40°F to 167°F Up to 95% RH
Colour Standard RAL 3000, other colours upon request

 

DSPA 11

Model 11-1 11-2 11-3
Dimensions Ø124 x 22 mm Ø4.88” x 0.87” Ø124 x 34 mm Ø4.9” x 1.3” Ø133 x 54 mm Ø5.2” x 2.1”
Part number 100011 100012 100013
Total weight 0,55 kg 1.2 lbs 0,8 kg 1.7 lbs 1,3 kg 2.9 lbs
Compound weight 0,11 kg 0,17 kg 0,3 kg
Volume coverage 1,07 m3 37 ft3 1,66 m3 58 ft3 2,92 m3 103 ft3
Discharge time 6-10 sec 9-15 sec 14-26 sec
Activation, current Built-in starter, 1.3A (e) or built-in thermocord (t)
Operation conditions -40°C to 75°C/ -40°F to 167°F Up to 95% RH
Colour Standard RAL 3000, other colours upon request
parallax background