Πιστοποιητικά

Οι γεννήτριες aerosol DSPA είναι πιστοποιημένες από τον Ολλανδικό Φορέα KIWA, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15276 και του BRL-K23001/04 τα οποία διέπουν το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων κατάσβεσης με aerosol και καθορίζουν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής των γεννητριών.

Επιπλέον οι γεννήτριες DSPA διαθέτουν πιστοποίηση από τον Φορέα KIWA ως προς τη συμμόρφωση τους με τα διεθνή πρότυπα ISO 15779 και UL 2775.

Επίσης το aerosol DSPA έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο του αρμόδιου Αμερικάνικου Οργανισμού Περιβάλλοντος (EPA) με την ονομασία “Powdered Aerosol G” ως κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες ολικού κατακλυσμού σε χώρους με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων.

Το κατασβεστικό υλικό των γεννητριών DSPA έχει εγγυημένη διάρκεια ζωής 15 χρόνια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δοκιμών γήρανσης όπως προβλέπεται από το διεθνές πρότυπο UL2775.

Τέλος οι γεννήτριες aerosol DSPA είναι κατάλληλες για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει εκρηκτική ατμόσφαιρα και χαρακτηρίζονται από άποψη επικινδυνότητας ως Ζώνη 2 (ΙΙ), παρουσία αεριών κατηγορίας ΙΙC, κλάση θερμοκρασίας Τ5 (II 3 G Ex nA IIC T5 Gc), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/9/EC.

Αναλυτικά τα πιστοποιητικά και οι δοκιμές των γεννητριών aerosol DSPA, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων αναγράφονται παρακάτω.
Kiwa product certificate according guideline BRL-K23001/04
Kiwa declaration of conformity CEN/TR 15276-1
Kiwa declaration of conformity UL 2775
Kiwa declaration of conformity ISO 15779
BSI Kitemark certificate
Dekra ATEX-certificate for Zone 2 hazardous areas
ECB certificate for DSPA on board of recreational craft up to 24 meters
BM Trada certificate
ActivFire certificate
SNAP-listing from EPA Environmental Protection Agency USA
ISO 9001 certificate
Underwriters Laboratories of Canada, Preliminary investigation in accordance with UL 2775
BRE Fire & Security / BRE Global, observed fire test with aerosol extinguishing system DSPA UL2127, No. 121351
BRE Fire & Security / BRE Global, test with DSPA aerosol suppression system for prison cell fire protection, No. 246190
Intertek ETL SEMKO, Product evaluation & test report UL 711 (Modified). No. 3145797
RINA, condensed aerosol extinguishing system - witness report. No. 2007CS015767
TNO quality Services BV, Product certificate of DSPA as fire extinguishing agent CEN prEN15276-1, CEN prEN15276-2, EN 12094, NFPA 2010, UL 2127, UL 1254, ISO-TC 21/SC 8 N 225, CEN TC 191, KIWA BRL-K23001/03. No. TQS-BRF-08-5028/nw
TNO quality Services BV, Analyse of Aerosol compound. No. TQS-RAP-07-1215
Fire fighting brigade Gelderland-Zuid NL, Experience and certification of DSPA-5 as a fire suppression agent
Republic of the Philippines, Department of the interior and local government, Bureau of Fire Protection, Approval for use of DSPA Fire fighting products in Philippines.
EMI Non profit Limited Liability Company for Quality control and innovation in building, test report EN 15276-1, EN 15276-2. No. M-570/2009
EMI Non profit Limited Liability Company for Quality control and innovation in building, Product Certificate. No: TMT-45/2009
Hughes Associates, Inc. DSPA Aerosol Generator ULC Witness tests UL GEL 8-06, ISO 15779. HAI #1697-000
EPA – SNAP listing of Substitutes – Powdered Aerosol G (Dry Sprinkler Powdered Aerosol (DSPA) Fixed Generators), December 2012
KIWA Nederland B.V., Study on DSPA 11-1 aerosol forming compound (toxological study). No 111002338
Thales Nederland B.V., External qualification report – DSPA aerosol generators Environmental tests. No. 9505 330 889XX 001
Thales Nederland B.V., External qualification report – electromagnetic compatibility of DSPA igniter according to EN 55011 and EN 61000-4-3. No. 9505 331 739XX 001
Efectis Nederland B.V., Report regarding measurement data of tests on Condensed Dry Aerosol Generators of DSPA. No. 2012 efectis-R0570
Efectis Nederland B.V, Determination of the extinguishing properties of DSPA. No. 2012-efectis-R0608
Lloyd’s Register Quality Assurance, ISO 9001:2008 Certificate No. RQA941732
Republic of Korea, KFI Approval DSPA 5. No. FPD03-03C(0)
Sultanate of Oman, Civil Defense Approval
Kingdom of Bahrain – ministry of the interior, Civil Defense Approval
State of Qatar, QCDD Certificate, Civil Defense Approval
Επιπλέον το aerosol DSPA έχει εγκριθεί από τους κάτωθι Δημόσιους φορείς:
Bomba Malaysia
Bureau of Fire Protection Philippines
Saudi-Arabia Civil Defence
Maldives National Defence Force
Qatar Civil Defence
EMI Hungary
Fire fighters South Korea

* Αντίγραφο των προαναφερόμενων πιστοποιητικών και δοκιμών είναι διαθέσιμο για τους πελάτες μας κατόπιν ζήτησης.